Back To Top
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trở thành doanh nghiệp kinh tế hùng mạnh hàng đầu, Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 2 chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dệt may. Nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ có chất lượng vượt trội. Có các cập bậc như sau: 

 

Sơ đồ tổ chức