Back To Top
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Được thành lập cách đây trên 30 năm trên cơ sở sát nhập một số cơ sở may vừa và nhỏ với số lượng công nhân ít ỏi, Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 2 cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt nam, đang trên đà phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Với một tham vọng ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng, chúng tôi luôn không ngừng nổ lực để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển hệ thống tiếp thị và phân phối hàng hoá.

Chi tiết
TIN TỨC - SỰ KIỆN
27/04/2023 16:43
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HINH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2022
27/04/2023 15:44
Tài liệu Sau khi hộp Đại Hội Đồng cổ đông năm 2023 kính gửi quý cổ đông
12/04/2023 09:27
Báo cáo tài chính 2022
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY