Tin chuyên ngành

KHEN THƯỞNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  • Thứ 2, 30 Tháng 5 2016

KHEN THƯỞNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH


Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020:

  • Thứ 6, 11 Tháng 9 2015

Trong không khí cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 và đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Tham Gia Hội Diễn Văn Nghệ Chào Mừng Đại Hội Đảng C.ty Dệt May Gia Định

  • Thứ 2, 07 Tháng 9 2015

Trong không khí cả nước chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 và đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Sản phẩm nội địa