Xí nghiệp may Thị Nghè

 • Diện tích nhà xưởng :  2.368 m2
 • Số lượng công nhân  :   135
 • Số chuyền sản xuất   :     3
 • Năng lực sản xuất/năm   :  300.000 áo vest,khoác nữ / 500.000 quần, đầm nữ
 • Khách hàng chính : JONES NEW YORK, TAKYHIO, GROVE
 • Thị trường chính :  Mỹ, Nhật Bản
 • Sản phẩm chính : Áo vest, khoác nữ/ Quần, đầm nữ
 • Địa chỉ liên hệ : 09 Phan Huy Ôn, P.19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • E-mail : sg2thinghe@hcm.fpt.vn;   sg2thinghe@gmail.com
 • Điện thoại : 08 38995657 - 3993057
 • Fax : 08 38404074
 • Giám đốc : NGUYỄN THANH HÙNG

XƯỞNG MAY 2
XƯỞNG MAY 2
XƯỞNG MAY
XƯỞNG MAY
KHU VỰC KIỂM 1
KHU VỰC KIỂM 1

Xem thêm

Xí nghiệp khác


Sản phẩm nội địa