Liên hệ(84.8) 38645331- 38640086 - 39714545

Fax: (84.8) 39714343

maysaigon2@gmail.com

37 Trần Triệu Luật, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam